AB Alright, Already

Count: 32   Wall:  Level: Absolute Beginner   Choreographer: Connie Nielsen 

 Music: Alright, Already by Larry Stewart

Intro: 16 Counts

Walk Forward R.L.R, Kick Left Forward & Clap, Walk Back L.R.L.Touch

1-2 Walk Fwd. Right, Left
3-4 Walk Fwd. Right, Kick Left Fwd. & Clap
5-6 Walk Back Left, Right
7-8 Walk Back Left, Touch right beside left

Side, Touch & Clap, ¼ Turn Left, Touch & Clap, Rocking Chair

3-4¼ Turn Left. Step Forward Left. Touch Right beside Left & Clap
5-6 Rock Right Forward, Recover To Left
7-8 Rock Right Back, Recover To Left
1-2 Step Right To Right Side. Touch Left beside Right & Clap

REPEAT

INSTRUKTIONSVIDEO

MUSIK

DANSBESKRIVNING PÅ SVENSKA

1-4 GÅ FRAMÅT HÖGER, VÄNSTER, HÖGER - VÄNSTER KICK FRAMÅT 
5-8 GÅ BAKÅT VÄNSTER, HÖGER, VÄNSTER - HÖGER TOUCH BREDVID VÄNSTER FOT

1-4 Gå tre steg framåt (1)höger - (2)vänster - (3)höger - (4) Gör en låg spark(kick) framåt
5-8 Gå tre steg bakåt (5)vänster - (6)höger - (7)vänster - (8) Sätt ner höger tå bredvid vänster fot(Touch).

1-5 STEG ÅT HÖGER, TOUCH & KLAPP - VÄND 1/4 VÄNSTER & KLIV FRAM, TOUCH & KLAPP
5-8 HÖGER ROCKING CHAIR
1-2 (1)Ta ett steg åt höger(Tp)- (2)Sätt ner vänster tå bredvid höger fot(touch) & klappa
3-4 (3)Vänd en kvart åt vänster samtidigt som du kliver fram ett steg &klappar(Tp)- (4)Sätt ner höger tå bredvid vänster fot(Touch) & klappa
5-6 (5)Ta ett steg framåt med höger fot och gunga framåt(Tp)- (6)Gunga bakåt på vänster fot(Tp)
7-8 (7)Ta ett steg bakåt med vänster fot och gunga bakåt(Tp)  - (8)Gunga framåt på vänster fot(Tp)