NYBÖJARGUIDE

Bra Att Veta

BRA ATT VETA

Vi har inga separata barngrupper men barn är varm välkomna i vuxet sällskap. I Linedance dansar barn och vuxna tillsammans utan problem en trevlig aktivitet att göra tillsammans

Våra kurser omfattas av 1,5 timme som är uppdelad enligt följande:

  • Uppvärmning med de danser som ni lärt er under terminen - Utlärning av en ny dans - Liten Paus på ca 10 -15 minuter - repetition av den dans som lärdes ut under föregående kurstillfälle. Kurserna innehåller även teknikträning och gemensam kursdans till danslista

Antalet danser som lärs ut och antal repetitionstillfällen styrs av vilken grupp du valt och terminens längd.

Under kursen kommer du att få lära dig olika danser, grundsteg och danstekniker


En koreograferad dansform

Linedance är en koregraferad dansform. Du kommer under kursen gång att få lär dig olika koregrafier dvs olika danser. Det finns danser till många olika dans- och musiksstilar. En dans beskrivs i ett stepsheet(stegbeskrivning).

En koregrafi är uppbyggd i block om 8 eller 6 takter(count) som upprepas om och om igen tills musiken är slut. En dans kan bl.a vara phraserade,innehålla taggar och restarts mm. Hur många block varje dans innehåller och om den är phraserad, innehåller taggar eller restarts etc beror på musikens uppbyggnad och på den svårighetsgrad dansen har.

Danser för nybörjare ligger i regel på mellan 2-4 block ,16-48 count. Under de första två terminerna förkommer i regel inga phraserade danser, taggar och restarts utan enkla danser med lätta steg och få vändningar.

I linedance används begreppet väggar. Dessa kalls för kl 12, 3, 6 & 9.och används för att beskriva i vilken riktning man befinner sig efter att man har gjort en vändning i dansen eller i vilken riktning man kommer att vara vänd åt när det är dags att upprepa de block/count man lärt sig dvs börja om från början igen på en ny vägg. I linedance finns det 1-, 2- & 4väggs danser.


Så här går det till på kursen

Utrustning: Klä dig så du känner dig bekväm ta med vattenflaska samt ett par stadiga skor utan höga klackar och lite glid under sulan räcker bra.

Uppvärmning: Vi ställer upp på golvet och kör i gång med uppvärmning och du kommer att få dansa de danser som du lärt dig under terminen, för att friska upp minnet lite så går vi igenom en vägg innan vi dansar. För dig som dansat tidigare lägger vi även in äldre danser från tidigare terminer.

Utlärning: Under utlärningen kommer instruktören att stå med ryggen vänd emot dig detta för att det underlättar för dig som elev att se vad instruktören gör där framme. Instruktören kommer att upprepade gånger gå igenom ett block i taget och sen läggs dessa ihop vartefter de gås igenom. När alla block har gåtts igenom och lagts ihop till en helhet byter man riktning (vägg) och upprepar dessa i ny riktning tills man kommit igenom ett varv (1-,2- eller 4 väggar). Först när man kan stegen i alla riktningar dansar man först till långsam musik därefter ökar man takten successivt.

Paus: Vi tar en kort paus mellan utlärning och repetition 

Repetition: Vi repeterar alltid den dansen som vi lärde ut veckan innan och vart tredje kurstillfälle repeterar vi löpande de danser som lärts ut under terminens gång.

Teknikträning: (I alla kurser ingår tekniktid). I linedance förkommer det många olika karaktärer/dansstilar och grundstegen är de samma men de dansas på olika sätt. Så vad är det för skillnad på hur man dansar i t.ex en Cha-Cha en West Coast Swing eller en fartfylld Polka det är det vi ska reda ut och lära oss här

Gemensam dans till danslista: Under terminen anordnas danstillfällen där alla grupper träffas gemensamt och dansar till danslista. Då blir det ca 6 timmars dans så missa inte detta. Du har här chansen att träna och bli säkrar i ditt dansutövande dessutom får du lära känna de andra kursdeltagare under trevliga omständigheter. Under dess danstillfällen kör vi knytis, vi tar paus för mat i halvtid.