AB-Alright Already

Count: 16   Wall: 4   Level: Absolute Beginner   Choreographer: Connie Nielsen Music: Alright, Already by Larry stewart

DANS

INSTRUKTION


DANSBESKRIVNING

(TP = Tyngdpunkt, vikten ska placeras på denna fot)

Section 1
1-4 GÅ FRAMÅT HÖGER, VÄNSTER, HÖGER - VÄNSTER KICK FRAMÅT & KLAPP
5-8 GÅ BAKÅT VÄNSTER, HÖGER, VÄNSTER - HÖGER TOUCH

RÄKNING OCH BESKRIVNING
1-4 Gå tre steg framåt (1)höger(Tp) - (2)vänster (Tp)- (3)höger(Tp) - (4) Gör en låg spark(kick) framåt
5-8 Gå tre steg bakåt (5)vänster(Tp) - (6)höger(Tp) - (7)vänster(Tp) - (8) Sätt ner höger tå bredvid vänster fot(Touch).

Section 2
1-4 STEG I SIDAN ÅT HÖGER - VÄNSTER TOUCH & KLAPP - VÄND 1/4 VÄNSTER - HÖGER TOUCH & KLAPP
5-8 HÖGER ROCKING CHAIR

RÄKNING OCH BESKRIVNING
1-2 (1)Ta ett steg i sidans åt höger(Tp)- (2)Sätt ner vänster tå bredvid höger fot(touch) & klappa
3-4 (3)Vänd en kvart vänster samtidigt som du kliver fram ett steg på vänster fot (Tp)- (4)Sätt ner höger tå bredvid vänster hålfot(Touch) & klappa
5-6 (5)Ta ett steg framåt på höger fot och gunga framåt(Tp)- (6)Gunga bakåt på vänster fot(Tp)
7-8 (7)Ta ett steg bakåt på vänster fot och gunga bakåt(Tp)  - (8)Gunga framåt på vänster fot(Tp)

REPEATE

DANS

RAMSNING

Start: count 1 gå framåt på höger

1Gå - 2Gå - 3Gå - 4Kick(klapp)
5Bak - 6Bak - 7Bak - 8Touch 
1Side - 2Touch(KLAPP) - 3Vänd(1/4 vänster) - 4Touch(KLAPP)
5Rock - 6RECOVER 7ROCK- 8RECOVER (rocking chair) 

MUSIK