AB Hey Senorita

Count: 16    Wall: 4    Level: Absolute Beginner    Choreographer: Eleonor Halsius
Musik: Hey Senorita By The Koi Boys

DANS

INSTRUKTION


DANSBESKRIVNING

(Tp = Tyngdpunkt, på denna fot ska vikten placeras)

Section 1

1-4 HÖGER & VÄNSTER TOE STRUT FRAMÅT MED SHIMMY
5-8 HÖGER DIAGONALT FRAMÅT, TOUCH & KLAPP - VÄNSTER DIAGONALT BAKÅT, TOUCH & KLAPP

RÄKNING OCH BESKRIVNING
1-2 (1)Sätt ner höger tå i golvet (ett steg framåt) - (2)Sätt ner höger hälen i golvet(Tp) Shimmy görs på 1&2 se beskr. nedan
3-4 (3)Sätt ner vänster tå i golvet (ett steg framåt) - (4)Sätt ner vänster häl i golvet(Tp) Shimmy gör på 3&4 se beskr. nedan
5-6 (5)Ta ett steg diagonalt framåt åt höger med höger fot(Tp) - (6)Sätt ner vänster tå bredvid höger fot(touch) och klappa
7-8 (7)Ta ett steg diagonalt bakåt åt vänster med vänster fot(Tp) - (8)Sätt ner höger tå bredvid vänster fot(touch) och klappa

Section 2

1-4 HÖGER DIAGONALT BAKÅT, TOUCH & KLAPPA - VÄNSTER DIAGONALT FRAMÅT, TOUCH & KLAPP
5-8 STEG ÅT HÖGER, TOUCHA VÄNSTER - VÄND 1/4 VÄNSTER, TOUCHA HÖGER

RÄKNING OCH BESKRIVNING

1-2 (1)Ta ett steg bakåt diagonal åt höger med höger fot(Tp) - (2)Sätt ner vänster fot intill höger(Touch) och klappa
3-4 (3)Ta ett steg framåt diagonalt åt vänster med vänster fot(Tp) - (4)Sätt ner höger tå intill vänster fotvalv(Touch) och klappa
5-6 (5)Ta ett steg åt höger med höger fot(Tp) - (6)Sätt ner vänster tå intill höger fotvalv(Touch) och klappa
7-8 (7)Ta ett steg i sidan åt vänster samtidigt som du väder en 1/4(Tp) - (8)Sätt ner höger tå intill vänster fotvalv(Touch)

OBS: count 5-8 sektion 1 och count 1-4 sektion 2 bildar ett K-STEP

SHIMMY : Båda axlarna ska synkroniseras samtidigt
1.vrid höger axel framåt och vänster axel bakåt
&.Vrid höger axel bakåt och vänster axel framåt
2.Vrid höger axel framåt och vänster axel bakåt
Upprepa för count 3&4


RAMSNING

DANS

 1Toe 2Strut - 3Toe 4Strut (Börja med höger)

5FRAM 6Touch- 7Bak 8Touch- 1Bak 2Touch- 3Fram 4Touch (K-Step)

5Side 6Touch - 7Vänd 1/4(Vänster) - 8Touch

MUSIK