AB Knockin Boots

Count: 32    Wall: 4    Level: Absolute Beginner    Choreographer: Eleonor Halsius
Music: Knockin' Boots By Luke Bryan

DANSBESKRIVNING

(Tp = Tyngdpunkt, vikten ska placeras på denna fot)

Sektion 1

1-4 GÅ FRAMÅT PÅ HÖGER, STOMPA VÄNSTER BREDVID HÖGER - GÅ FRAMÅT PÅ VÄNSTER , STOMP HÖGER BREDVID VÄNSTER
5-6 GÅ FRAMÅT PÅ HÖGER, STOMPA VÄNSTER BREDVID HÖGER -GÅ FRAMÅT PÅ VÄNSTER, STOMPA HÖGER BREDVID VÄNSTER

RÄKNING OCH BESKRIVNING
1-2 (1)Ta ett steg framåt med höger fot(Tp) - (2)Stampa ner vänster häl i golvet bredvid höger fot
3-4 (3)Ta ett steg framåt med vänster fot(Tp) - (4)Stampa ner höger häl i golvet bredvid vänster fot
5-6 (5)Ta ett steg framåt med höger fot(Tp) - (6)Stampa ned vänster häl i golvet bredvid höger fot
7-8 (7)Ta ett steg framåt med vänster fot(Tp) - (8)Stampa ner höger häl i golvet bredvid vänster fot

Section 2

1-4 GÅ BAKÅT PÅ VÄNSTER, STOMP HÖGER BREDVID VÄNSTER - GÅ BAKÅT PÅ HÖGER, STOMPA VÄNSTER BREDVID HÖGER
5-8 GÅ BAKÅT PÅ VÄNSTER, STOMPA HÖGER BREDVID VÄNSTER - GÅ BAKÅT PÅ HÖGER, STOMPA VÄNSTER BREDVID HÖGER

RÄKNING OCH BESKRIVNING
1-2 (1)Ta ett steg bakåt med vänster fot(Tp)- (2)Stampa ner höger häl bredvid vänster fot
3-4 (3)Ta ett steg bakåt med höger fot(Tp)- (4)Stampa ner vänster häl bredvid höger fot
5-6 (5)Ta ett steg bakåt med vänster fot(Tp) - (6)Stampa ner höger häl bredvid vänster fot
7-8 (7)Ta ett steg bakåt med höger fot(Tp) - (8)Stampa ner vänster häl bredvid höger fot

Section 3

1-4 SIDAN , IHOP, SIDAN, TOUCH (Förflyttning i sidan åt höger)
5-8 SIDAN, IHOP, VÄND 1/4 VÄNSTER, TOUCHA HÖGER (Förflyttning i sidan åt vänster)

RÅKNING OCH BESKRIVNING
1-2 (1)Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot(Tp) - (2)Sätt ner vänster fot bredvid höger fot(Tp)
3-4 (3)Ta ett steg i sidan åt höger med höger fot(Tp) - (4)Sätt ner vänster tå bredvid höger fotvalv(Touch)
5-6 (5)Ta ett steg i sidan åt vänster med vänster fot(Tp) - (6)Sätt ner höger fot bredvid vänster fot(Tp)
7-8 (7)Vänd 1/4 åt vänster och ta ett steg framåt med vänster fot(Tp) - Sätt ner höger tå bredvid vänster fot(Touch)

Section 4

1-8 K-STEP MED KLAPP

RÄKNING OCH BESKRIVNING
1-2 (1)Ta ett steg framåt diagonalt åt höger med höger fot(Tp) - (2)Sätt ner vänster tå bredvid vänster hålfot(touch) & Klappa
3-4 (3)Ta ett steg bakåt diagonalt åt vänster med vänster fot(Tp) - (4)Sätt ner höger tå bredvid höger hålfot(touch) & klappa
5-6 (5)Ta ett steg bakåt diagonalt åt höger med höger fot(Tp) - (6)Sätt ner vänster tå bredvid höger hålfot(touch) & klappa
7-8 (7)Ta ett steg framåt diagonalt åt vänster med vänster fot(Tp) - (8)Sätt ner höger tå bredvid vänster hålfot(touch) & klappa

LITE VARIATIONER
Section 1&2: Stomparna kan bytas ut mot touch eller scuff gör det som du känner dig mest bekväm med
Section 3: I stället för att göra touch passar scuff bra speciellt när du har vänt en kvart (count.8)
Section 4 på count.2 klappa ner mot golvet, count.4 klappa ovanför huvudet, count 6 vrid kroppen åt höger och klappa bakåt ner mot golvet bakom dig, count.8 vrid tillbaka så du är vänd framåt och klappa i huvudhöjd


RAMSNING

1FRAM  - 2STOMP - 3FRAM - 4STOMP -  5FRAM - 6STOMP - 7FRAM - 8STOMP
1BAK - 2STOMP - 3BAK - 4STOMP - 5BAK - 6STOMP -  7BAK  - 8STOMP
1SIDAN - 2IHOP - 3SIDAN - 4TOUCH
1SIDAN - 2IHOP - 3VÄND (1/4 VÄNSTER) - 4TOUCH
1FRAM KLAPP - 2BAK KLAPP - 3BAK KLAPP - 4FRAM KLAPP (K STEP)