Terminologi

BEGINNER LEVEL

Across 
Balance 
Ball 
Beats 
Behind 
Body 
Alignment 
Brush 
Bump
Center 
Charleston 
Count 
Cross 
Cross Rock 
Dig 
Frame 
Freeze

Grapevine (or Vine)
Heel Splits
Hip Bump
Hitch
Hold
Home
Hook
Hop
Jump
Kick
Knee Pop 
Pivot Turn 
Point (left, right, forward, back) 
Posture
Recover 
Rock Step (forward, side back)

Rocking Chair
Scuff 
Shimmy 
Slap 
Splits (toe and heel) 
Stamp 
Step 
Stomp 
Strut 
Sway 
Swivel 
Together 
Touch (or Tap) 
 Walk 
Weave 
Weight Change (transfer)

IMPROVER LEVEL

Balance Step
Ball change
Box Step
Chasse (side shuffle)
Coaster (forward & back) 
Count "&" 
Cross Unwind

Crossing Shuffle
Drag (draw)
Fan (toe & heel) 
Grind 
Jazz Box 
Leap 
Paddle Turn

Restart
Shuffle
Skate
Slide
Spot
Tag 

INTERMEDIATE LEVEL

Boogie
Boogie Roll 
Boogie Walk (camel walk) 
Break Step
Break Turn
Cha Cha
Chug 
Cuban Motion
Diagonal
Heel Ball Change
Heel Jacks 
Heel Pivots
Heel Turns 
Heel Twists 
Hip Lift 
Jazz Box (turning)

Kick Ball Change

Kick Ball Cross
Lock Step 
Lunge 
Mambo Step 
Mashed Potatoes 
Monterey Turn 
Pigeon Toe Movement
Press 
Progressive Turns 
Roll 
Ronde de Jambe 
Sailor Step 
Sailor Step - Turning 
Scissors 
Scoot.

Spin 
Stationary Turns
Switches (side & heel)
Swivet 
Three Step Turn 
Toe/Heel/Cross Swivels 
Torque 
Triple Step 
Triple Step - Back (shuffle) 
Triple Step - Forward (shuffle) 
Triple Turn 
Turn in/out 
Twinkle 
Vaudeville (Heel Jacks)

& / And
Hälften av en snabb räkning som, 1 och, eller, och 1.
& - symbolen i dansbeskrivningen används för att notera ½ (halv) takt eller snabbräkning mellan standard takter.


A

Accent - Betoning på ett visst steg eller rörelse


& (Ampersand)Indikerar att ett steg eller en rörelse ska göras mellan takterna


Across - Används för att beskriva rörelsen av en fot framför en annan. [Även: Över]


Anchor Step - Taktslag 1&2 

Ett anchor step är ett stationärt trippelsteg som görs med den ena foten bakom den andra, ett steg som är vanligt inom West Coast Swing. Ex.nedan görs med höger bakom vänster kan också göras omvänt vänster bakom höger.

(1) Sätt ner höger bakom vänster (vänster häl mot höger hålfot) (Trampa ner höger)
(&) Sätt ner vänster fot (Trampa ner vänster)
(2) Sätt ner höger något bakåt (Trampa ner höger.)


Ankel Rock/Ankel Roll - Taktslag 1-2

Med fötterna i kors och anklarna låsta växla vikten en eller flera gånger från framfot till bakfot bibehåll den låsta fotledspositionen. 

(1) Lås höger ankel bakom vänster med vikten framåt på vänster fot/ankel
(2) Lägg vikten bakåt på vänster fot/ankel


Applejack/AKA-Fancy Feet/Swigle - Tackslag 1&2&

(1) Vrid höger tå till höger, vrid vänster häl till höger

Höger tå ska peka uppåt(hälen i golvet), vänster häl ska vara upplyft från golvet(tån i golvet) 

(&) Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget. 

(2) Vrid vänster tå till vänster, vrid höger häl till vänster

Vänster tå ska peka uppåt(hälen i golvet), höger häl ska vara upplyft från golvet(tån i golvet)

(&) Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget. 


ArabesqueDet fria benet sträcks bakåt, framåt eller åt sidan, parallellt med golvet. Dvs: en överdriven beröring.


Arc - Taktslag 1 - En halvcirkel formad rörelse med foten framifrån och bak. [Liknande en Rondé, men gjort över ett slag]


B

Back Cross - Taktslag 1 - Där den nominerade foten korsar och nuddar bakom den andra foten


Balance Step - Taktslag 1-2-3 

Ett steg i valfri riktning följt av ett close och ett hold eller steg på plats . [Används mest i valser]

Balance Step vänd ett 1/2 varv åt vänster: Kliv fram på vänster - Kliv fram på höger - Vänd 1/2 varv åt vänster.

Balance Step vänd ett 1/2 varv åt höger: Kliv fram på höger - Kliv framåt på vänster - Vänd 1/2 varv åt höger. 
Balance Step bakåt på vänster: Steg vänster bakåt.- Trampa ner höger bredvid vänster -sätt ner vänster bredvid höger
Balance Step bakåt på höger: Steg bakåt höger - Trampa ner vänster bredvid höger - sätt ner höger bredvid vänster
Balance Step framåt på vänster: Kliv fram på vänster -Trampa ner höger bredvid vänster - sätt ner vänster bredvid höger
Balance Step framåt på höger: Kliv fram på höger - Trampa ner vänster bredvid höger - sätt ner höger bredvid vänster


Ball Change - Taktslag &1 

En snabb vikt ändring från (&)trampdynan på ena foten (2)till den andra. 

Denna rörelse kommer oftast efter en (1)kick eller en touch/point. 

Ball change används i många stegkombinationer - Ball Change som föregås av annan rörelse räknas 1&2

t.ex: 
Knee Ball Chang , Kick Ball Change , Heel Ball Change
Kick Ball Cross, Kick Ball Point , Kick Ball Step, Kick Ball Back, Kick ball touch


Behind - Taktslag 1 - Ett steg med den fria foten i korsning bakom den viktade foten


Body Roll - Taktslag varierar
Kan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.

ex.
(1) Kliv höger framåt, böj knäna till sittande läge
(&) Skjut höfterna framåt
(2) Skjut framåt mot magen
(&) Skjut bröstet framåt 
(3) Skjut huvudet framåt
(4) Ta vikten till höger

Body Roll Side 

ex.
(1) Tippa huvudet och luta kroppen åt höger, börja räta upp huvudet 
(&) Skjut höfterna åt höger, räta upp huvudet 
(2) Räta ut kroppen medan höfterna är kvar till höger sida 
(&) För tillbaka höfterna på plats 


Boogie Walk - Taktslag 1
Lyft höften på det ben som du inte har vikt på och gör en cirkelrörelse med höften utåt och kliv fram på den lediga foten.

Steg fram på höger fot (1) Låt båda knäna böjas och luta sig något åt ​​höger (fötterna svänger inte) (2) Steg framåt på vänster fot (3) Låt båda knäna böjas och luta sig något åt ​​vänster (fötterna svänger inte) ) (4) Upprepa enligt instruktionerna. 

Att flytta det fria benet genom att lyfta höften och kliva fram med en cirkulär rörelse. [Alternativt: Steg den ledande foten framåt och sväng till den ledande sidan på fotkulor] 


BPM
Beats per Minute (taktslag per minut). Beräknad genom bestämning av antalet takter i en 60 sekunders tidsrymd.


Brush
Att svepa trampdynan mot golvet.


Bump (Hip Bump)
Att vicka på höften åt höger, vänster, framåt eller bakåt.


CBM
Står för Contra Body Movement. Att man vrider motsatt höft och axel mot det ben man flyttar, används bland annat till att förbereda sig för snurrar.


Centre
Balanspunkten i kroppen - finns nära mellangärdet.


Cha Cha
Det är tre steg som görs på 2 takter och räknas t.ex.1&2


Charleston
Ett 4-stegs mönster vridande fötterna in och ut

1 - Kliv fram på vänster med hälen vriden inåt
& - Vrid vänster häl utåt
2 - Sparka framåt med höger fot medans du vrider vänster häl inåt
& - Vrid vänster häl utåt
3 - Kliv tillbaka på höger fot med höger häl vriden utåt& - Vrid höger häl inåt
4 - Peka bakåt med vänster tå medans du vrider höger häl utåt
& - Vrid höger häl inåt


Charleston Kick
(Utan Swivels)

Ett 4-stegs mönster

1 - Kliv fram på vänster fot
2 - Sparka framåt med höger fot
3 - Kliv tillbaka på höger fot
4 - Peka bakåt med vänster tå


Chainé
En 360º snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av korta snurrar.


Chassé
Ett synkoperat 3 stegsmönster. Shuffle i sidled.


Chug
Se Scoot.


Clockwise (CW)
Medsols


Close
För ihop fötterna utan att ändra vikt.


Coaster Step
Ett 3 stegs mönster som man kan göra både framåt och bakåt, t.ex vänster coaster step bakåt:
Kliv bakåt med vänster fot
Sätt höger fot intill vänster
Kliv fram på vänster
Räkningen för coaster step är vanligt vis synkoperat (1&2) men kan även räknas 1, 2, 3 då kallas det slow coaster step


Contra Dance
I Line Dance används termen "Contra Line Dance" för att beskriva en dans där två linjer av dansare står mitt emot varandra.


Counterclockwise (CCW)
Motsols


Cross
Höger eller vänster fot korsar över den andra, antingen framför eller bakom
Cross left: Korsa höger fot framför vänster fot.
Cross right: Korsa vänster fot framför höger fot.


Developé
Den fria foten följer den stödjande benets linje upp till knät och för utåt antingen fram, bak eller i sidled.


Diagonal
45º vinkel från center positionen eller dansens rörelseriktning.


Dig
Nudda golvet med trampdynan eller hälen med den foten du inte väger på med stark betoning.


Drag/Draw
Att sakta föra den fria foten intill den andra som bär vikten med flexat knä.


Fan
A. Circel Fan - Det stödjande benet är lätt flexat och det fria benet förs i en cirkulär rörelse framåt, åt sidan och bakåt utan tyngd.
B. Heel Fan - Fötterna ihop, hälen på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen på 2 takter.
C. Toe Fan - Fötterna ihop, tårna på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen på 2 takter.


Flex
En lätt böjning vid t.ex. knäet.


Flick
En skarp, snabb kick bakåt eller åt sidan med sträckt vrist och böjt knä.


Freeze
Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Hold.


Grapevine
En 3 stegs kombination till ena sidan. Den avslutas alltid med en 4:de valfri takt som kan vara touch, kick. Point, bruch, hitch, scuff etc.
1. Kliv med höger fot till höger
2. Korsa vänster fot strax bakom höger
3. Kliv med höger fot till höger
4. valfri se ovan
Om kombinationen är mer än 2 korsande steg kallas steget för Weave.
Turning Vine: En turning vine är en kombination som består av en vine med en ¼ eller en ½ vändning på takt 3.
Rolling Vine: En rolling vine är en variation där man samtidigt snurrar 360º. På takt 1 vrider man ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.


Heel Ball Change
Se Ball Change


Heel Fan
Se Fan


Heel Split
Fötterna är ihop med tyngden på båda fötternas trampdynor. Vrid hälarna utåt sidorna och tillbaka igen.


Hinge turn
"Gångjärns sväng" utföres på en räkning, Snurra ett ½ varv på den fot som motsvarar det håll du skall svänga åt. T.ex ½ Hinge Right sätt tyngden på höger fot och snurra ett halvt varv åt höger.Tänk dig att din högra fot är det "gångjärn" som dörren svänger runt.


Hip Bump
Se Bump.


Hitch
Knälyft


Hold
Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Freeze.


Hook
Lyft benen som en pendel framför eller bakom det andra benet och håll foten från golvet.
Hook combination: En 4 stegs kombination.
Exempel:
1 - Sätt höger häl fram
2 - Gör en hook framför höger ben
3 - Sätt höger häl fram igen
4 - Sätt höger fot intill vänster


Hop
Ett hopp i luften från ena foten och landa på samma fot.

Boogie - Taktslag 1 - Steg tillbaka och vänd något i den nominerade riktningen.


Isolation
En kroppsrörelse där en del av kroppen är oberoende av övriga kroppen.


Jazz Box
En stegkombination med 4 viktändringar. Den kan starta med ett steg framåt eller korsande, se Cross. Kallas också för Jazz square
Exempel A - Vanlig Jazz Box/Square men om du byter ut takt 4 mot att sätta vänster fot intill höger, kallas det en Jazz Triangle:
1 - Korsa höger fot över vänster
2 - Kliv bakåt med vänster
3 - Kliv åt sidan med höger
4 - Kliv framåt med vänster
Exempel B
1 - Kliv fram på höger.
2 - Korsa vänster fot över höger
3 - Kliv bakåt med höger
4 - Kliv åt sidan med vänster


Jump
Hopp upp i luften med båda fötterna och landa på båda fötterna.


Kick
Low: Sparka det fria benet framåt lågt, rörelsen ska komma från knät. Sträck knä och vrist.
High: Sparka det fria benet framåt högt, rörelsen ska komma från höften. Sträck knä och vrist.


Kick Ball Change
Se Ball Change.


Knee Pop
Lyft ena eller båda hälarna från golvet genom att böja knät eller knäna. Sätt hälen eller hälarna ner igen.


Knee Roll
Rulla ena knät utåt och runt och tillbaka ursprungs positionen.


Lilt
En rörelse som går neråt och återgår till normal läge. Används i Polka och East Coast Swing.
Man går ner på takt 1 och tillbaka på & takten.


Lock Step
Kliv fram på ena foten och dra upp motsatta foten bakom den. Fötterna är låsta i kors.


Lunge
En viktöverföring till ett ben med lätt böjt knä och andra benet sträckt.


Mashed Potatoes
Monterey
En synkoperad manöver som förflyttar sig bakåt.
& - Kliv bakåt med höger fot. Placera den bakom vänster fot med hälen lätt vridet till vänster.
1 - Vrid ut höger häl till höger.
& - Kliv bakåt med vänster fot. Placera den bakom höger fot med hälen lätt vriden till höger.
2 - Vrid ut vänster häl till vänster.
Upprepa stegmönstret i så många takter som dansbeskrivningen kräver.
Monterey 1/4 eller ½ stå på vänster fot. Point ut till höger. Dra in höger fot samtidigt som du vrider dig 1/4 eller ½ åt höger, Sätt ner vikten på höger fot. Point ut vänster fot till vänster. Sätt ner vänster fot intill höger och lägg över tygden på vänster fot.


Pivot
Äldre beteckning för Step Turn - Se Turns


Point
Peka den fria foten framåt, bakåt, åt sidan eller i kors. Vikten ändras inte.


Polka Step
Likadant som Shuffle, mer eller mindre studsande och levande. Se Lilt.


Rise
Rise and Fall är en teknik som används i vals och polka.
Man går upp på trampdynan, spänner musklerna i anklarna och sträcker upp ryggen. Sen går man ner på hälen.


Rock Step
Ett gungande steg framåt eller bakåt eller i sidled på 2 takter. Man lyfter aldrig ena foten från golvet, viktfördelningen bör vara ca 70-30.


Rolling Vine
Se Grapevine


Rondé (Rond de Jambe)
Det fria benet föres från en position till en annan i en cirkulär rörelse med sträckt knä antingen motsols eller medsols.
Foten får aldrig komma över knähöjd


Sailor Step
En dans kombination där man lutar sig i motsatt riktning av den foten som korsar bakom. I ett vänster sailor step lutar man sig till vänster när man korsar den vänstra foten bakom den högra. Typ "fyllesteg" - då vet ni alla hur man gör J
Exempel:
1 - Sätt vänster fot bakom höger fot
& - Sätt höger fot till höger
2 - Sätt vänster fot till vänster


Scissor
En 3 takts kors manöver som börjar med ett steg till sidan och avslutas med ett korsande steg. Kan göras båda synkoperat (1&2) och icke-synkoperat (123).
Exempel:
1 - Kliv till höger med höger fot
2 - Sätt vänster fot intill höger
3 - Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden


Scoot
En glidande rörelse på den fot du har vikten på, framåt , bakåt eller i sidled. Oftast har man den fria foten i luften men det kan också göras med vikten på båda fötterna.


Scuff
Att svepa hälen mot golvet.


Shimmy
Axel skakningar, växlande axelrörelse framåt och bakåt i hög fart.


Shuffle
En 3 stegs kombination på 2 takter som kan göras både framåt eller bakåt. Sidledes kallas det även för Chassé.
Exempel:
1 - Kliv fram på höger fot
& - Sätt vänster fot intill
2 - Kliv fram på höger


Skate
Ett skridsko steg framåt där man vrider tårna inifrån och ut.


Slap
En klapp på foten eller knäet med den motsatta handen.


Slide
Kliv framåt, bakåt eller åt sidan med ena benet och dra det andra benet intill.


Spin
Se Turns


Spotting
Focusering på en fixerad punkt genom en snurr.


Step Turn
Se Turns


Stomp
Stomp Down: Lyft den bestämda foten och ställ snabbt ner den igen med så mycket kraft att det hörs.För över vikten på den stompande foten.
Stomp Up: Lyft den bestämda foten och ställ snabbt ner den igen utan att lägga ner tyngden.


Strut
En rörelse framåt, bakåt eller sidleds på 2 takter.
Heel Strut: Sätt hälen fram på första takten. Sätt sedan ner trampdynan på andra takten.
Toe Strut: Sätt fram trampdynan på första takten. Sätt sedan ner hälen på takt 2.


Sugar Foot
Sätt ena fotens tå i andra fotens hålfot på takt 1, därefter sätt samma fots häl i hålfoten på takt 2.


Sway
En svajande rörelse med överkroppen från midjan och uppåt till sidan utan att böja sig framåt eller bakåt.


Sweep
Den fria foten sveper framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan den sättes ner.


Switch
Ett snabbt fotbyte.
Exempel
1 - Sätt fram höger häl
& - Sätt höger fot intill vänster
2 - Sätt fram vänster häl


Swivel
Med fötterna samlade flyttas hälarna eller tårna samtidigt till höger eller vänster.
Överkroppen hålls isolerad, och rörelsen utgår ifrån höften.


Swivet
Exempel:
Stå på trampdynan på vänster fot och hälen på höger fot, vrid din vänster häl till vänster och tårna på höger till höger. För en "Swivet" till vänster gör helt enkelt tvärtom. Under en "Swivet" bör tårna och hälen röra sig i ca 45º vinkel.


Syncopation
Stegkombination som innehåller steg mellan taktslagen (halvtakt)
Exempel 1&2:
Shuffle
Kick Ball Change


Tag
Att man upprepar eller lägger in en annan koreografi för att få dansen att passa i musiken


Toe Fan
Se Fan.


Touch
Hälen eller tån rör golvet i en given riktning utan att vikten läggs över på foten.


Tripple Step
3 steg på stället på 2 takter.


Turns
En rörelse som används för att byta riktning.
Olika typer:
Chainé: En 360º snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av korta snurrar.
Open Chainé/ 3 Step Turn: Även kallad Rolling Vine - se Grapevine.
Step Turn: En 2 stegs vändning antingen ett ¼ eller ½ varv.
Exempel ½ turn
1 - Kliv fram på höger fot och sätt ner tyngden.
2 - Vänd runt ett ½ varv och lägg över vikten på vänster fot.
Paddle Turn: En snurr antingen till vänster eller höger där man använder en serie Ball Changes med ¾ av vikten kvar på den stödjande foten.
Exempel:
1 - Kliv på fram på vänster och vrid en ¼ till vänster
& - Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
2 - Lägg tillbaka tyngden på vänster fot och vrid en ¼ till vänster
& - Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
Upprepa rörelsen enligt dansbeskrivningen.
Tripple Turn: En snurr på stället där man tar 3 steg på 2 takter (1&2). Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.
Spin: En 360º snurr på en fot på stället.
Spiral Turn: En snurr där man slutar med det fria benet korsande över det stödjande eller med ett kliv framåt. Kliv fram på den ena foten och gör en hel snurr i motsatt riktning av den stödjande foten.
Exempel:
Kliv fram på höger fot. Snurra ett helt varv på höger trampdyna och sluta med vänster ben korsad över det stödjande högerbenet. Kliv fram på vänster fot.
Twist Turn: En snurr med utgångspunkt från en "locked position" (benen korsade), ha tyngden på ena fotens häl och den andra fotens trampdyna, vrid sedan runt ett ½ varv i rikting av den bakre foten.
Exempel:
Stå med höger fot korsad över vänster. Ha tyngden på vänster fots trampdyna och höger fots häl.
Vrid runt ett ½ varv åt vänster och sluta med båda fötterna parallella.
Corkscrew: En rörelse som svarar till Unwind, men är antingen ¾ eller ett helt varv som man avslutar med fötterna korsade över varandra.


Twist
Med båda fötterna ihop, flyttas hälarna i den givna riktningen genom att placera vikten på trampdynorna.


Unwind
En rörelse som börjar med att man korsar den ena foten framför och på motsatta sidan av den andra foten. Sen snurrar man med fötterna på stället och avslutar med fötterna parallellt. En Unwind kan vara antingen ¼, ½ varv om snurren är mer än ett ½ varv kallas det Corkscrew - Se Turns.


Variations
Alla fotrörelser som avviker från stegbeskrivningen.


Vaudeville
Ett synkoperat korsande steg.
Exempel på vänster vaudeville:
& - Sätt vänster fot lite bakåt och till vänster och lägg ner tyngden
1 - Korsa höger fot över vänster och lägg ner tyngden.
& - Flytta vänster fot lätt till vänster medans du vrider överkroppen diagonalt till höger.
2 - Sätt höger häl diagonalt framåt.
Exempel på höger vaudeville:
& - Sätt höger fot lite bakåt och till höger och lägg ner tyngden
1 - Korsa vänster fot över höger och lägg ner tyngden.
& - Flytta höger fot lätt till höger medans du vrider överkroppen diagonalt till vänster.
2 - Sätt vänster häl diagonalt framåt.
Vaudeville Steps: En kombination av vänster & höger Vaudeville eller omvänt.


Vine
Se Grapevine.


Weave
En stegkombination till höger eller vänster som innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller fler korsande steg. Dom korsande stegen är växelvis framför och bakom sidostegen.


CHASSE ("sha-say") 
Tre steg (trippelsteg) utförda över två räkningar av musik med hjälp av "och"-räkningen. En blandning som görs genom att förflytta sig till höger eller vänster sida (kallas även "Sideshuffle".) 

Höger Chasse 
(1) steg R till R 
(&) steg/skjut L bredvid 
(2) steg R till R 

Vänster Chasse
(1) steg L till L
(&) stega/skjut R bredvid L 
(2) steg L till L


COASTER STEP
Tre steg (trippelsteg) och kan göras över tre omgångar av musik eller två (genom att använda "och"-räkningen). Kan göras med höger eller vänster fot. 

(1) steg tillbaka på den första foten 
(2) steg tillbaka på den andra foten 
(3) steg framåt på första foten


FAN 
Två steg utförda med antingen hälen ELLER tårna på höger eller vänster fot. 

Heel Fan - Med fötterna ihop svänger HÄLEN på den avsedda foten ut 90 grader, svänger du på fotbollen och svänger sedan hälen hemåt. 

Toe Fan - Med fötterna ihop svänger du ut tårna på den avsedda foten 90 grader och svänger på hälen och svänger sedan tårna hemåt.


HEEL JACKS 
Fyra steg gjorda till två räkningar av musik. Börjar med en "och"-räkning (1/2 av ett musikslag). Kan göras med höger eller vänster fotled. Exempel på en enda klackjack: 

(&) steg lite bakåt på R fot 
(1) tryck L-hälen framåt 
(&) steg L fot tillbaka hem 
(2) tryck på R fot bredvid L


HÖFTBUPP 
Tre svängningar av höfterna till två omgångar av musik. Kan göras med höger eller vänster höftled. Höger höftknöl

(1) stega eller rör vid R-tån och sväng R höften framåt 
(&) sväng L-höften bakåt 
(2) sväng R-höften framåt Vänster höftknöl 

(1) kliva eller rör vid L-tån och sväng L höft framåt
(&) sväng R höften bakåt 
(2) sväng L-höften framåt

Brush

Taktslag: 1

En brush är en svepande rörelse med ena fotens trampdyna mot golvet. 


Chasse

Taktslag: 1&2

En chasse åt höger går till så här: (1)ta ett litet steg åt höger med höger, (&)steg med vänster intill höger, och (2)ett litet steg åt höger med höger. 


Clap

Taktslag: 1

En Clap är en handklappning. Kan göras dels tillsammans med till exempel en kick eller en stomp, eller för sig själv som en egen takt. 


Charleston Step

Basic Charleston

Taktslag: 1-2-3-4

(1)Toucha höger tå fram i golvet (2)Ta ett steg bakåt bakåt med höger - byt fot - (3) Toucha vänster tå bakåt (4) Ta ett steg framåt med vänster

Heel Swivel Charleston

Taktslag: 1-2-3-4

(1) Sätt ner höger i golvet framför vänster fot samtidigt som du vrider båda hälarna inåt.(2) Sätt ner höger bakom vänster samtidigt som du vrider båda hälarna inåt (3) sätt ner vänster bakom höger samtidigt som du vrid båda hälarna inåt, (4)Sätt vänster framför höger samtidigt som du vrider båda hälarna inåt

Notering: varje gång du byter steg vrid båda hälarna utåt. När du flyttar benet antingen framåt eller bakåt ska detta göras i en halvcirkel utan att foten vidrör golvet.

Lindi Charleston

Taktslag: 1-2-3-4-5-6-7-8

(1)Sätt ner höger tå bak i golvet (2)Skjut i från framåt mot höger fot. (3)Flytta över vikten på höger fot (4)Kliv fram ett steg med vänster (5)Gör en kick framåt med höger (6)Lyft upp knät i 90 grader (7)Sätt ner höger tå bak i golvet (8)Sätt ner hälen i golvet

Side-By-Side Charleston

Taktslag: 1-2-3-4-5-6-7-8

(1)Gör en kick framåt med höger fot (2) Lyft upp höger knä 90 grader och vänd 1/2 åt höger på vänster fot (3) Gör en Kick med framåt med höger fot (4)Sätt ner höger fot i golvet. (5) Gör en kick framåt med vänster fot (6) Lyft upp höger knä 90 grader och vänd ett 1/2 varv åt vänster på höger fot (7) Gör en kick framåt med vänster fot (8) Sätt ner vänster fot i golvet
Coaster Step

Taktslag: 1&2

Ett coaster step är ett mycket vanligt trippelsteg. Det kan göras framåt eller bakåt på höger eller vänster fot. Bakåt är dock vanligast. Ett coaster step bakåt på höger fot görs så här: (1)ta ett litet steg bakåt på höger fot, (&)steg intill med vänster, (2)steg framåt på höger. 


Rock Recover, Cross Rock Recover & Rocking chair

Taktslag: 1-2

En cross rock är ett rocksteg som görs korsat, vanligtvis framför det andra benet. En cross rock på höger blir då: (1) korsa höger framför vänster (ta vikten på höger men lyft inte på vänster fot), (2) recover (för tillbaka vikten) på vänster.

Styling: Låt fötterna vara i en öppen position, dvs med tårna lätt pekande utåt vid ett rocksteg, det hjälper till med balansen. Vid en cross rock är detta speciellt viktigt då man korsar ena foten framför den andra. Insidan av foten ska vara vänd i den riktning man rockar för bästa balans.